Tin tức nông nghiệp

Shopping Around

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

hoi nghi du thao gop y thong tu quan ly san pham xu ly cai tao moi truong

kythuatnuoitrong.com @ nguontinviet.com

Hội nghị Dự thảo về góp ý Thông tư quản lý sản phẩm xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản


Ngày 14/5/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Thuỷ sản đã tổ chức cuộc họp bàn về Dự thảo Thông tư trong lĩnh vực quản lý sản phẩm cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản Vũ Văn Tám đã chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện một số đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản, Cục Thú y.Download Dự thảo góp ý Thông tư quản lý sản phẩm xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản- Trong buổi họp trước đó (ngày 21/4/2013), các đại biểu đã đóng góp rất nhiều ý kiến cho bản Dự thảo. Tuy nhiên, sau khi tổng hợp các ý kiến đóng góp, trong bản Dự thảo vẫn còn xuất hiện nhiều vấn đề bất cập cần phải trao đổi kĩ hơn. Tại cuộc họp lần này, bên cạnh việc chỉnh sửa văn phong cho rõ ràng, làm nổi bật phương pháp quản lý nhà nước chặt chẽ nhưng thông thoáng, một số vấn đề đã được đại biểu cuộc họp cùng nhất trí, đó là thống nhất lại một số Điều, Khoản sao cho cô đọng và khả thi; một số nội dung chi tiết mang tính tham khảo cần chuyển thành phụ lục; loại bỏ những giấy tờ không cần thiết trong các thủ tục hành chính. Về sự chồng chéo nội dung giữa các Thông tư của Bộ, có hai phương án được đặt ra: Một là, tập trung một đầu mối là Tổng cục Thuỷ sản (soạn thảo các nội dung liên quan đến việc quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản); Hai là, cho tồn tại và áp dụng đồng thời các Thông tư, Nghị định như hiện nay. Việc này cũng sẽ được trình lên Bộ trưởng để lựa chọn phương án tối ưu.


- Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đề nghị Ban soạn thảo cần bố cục lại bản Dự thảo; giao Vụ Nuôi trồng thuỷ sản hoàn thiện; lấy ý kiến đóng góp của Cục Thú y và Vụ Pháp chế trước khi trình Bộ trưởng. Ông cũng lưu ý Ban soạn thảo phải bổ sung phần trách nhiệm của Cục Thú y vào nội dung của Thông tư này; trong cách trình bày, phải ngắn gọn, xúc tích, từ ngữ sử dụng phải chuẩn xác, lượng hoá các thông tin để việc kiểm tra, giám sát dễ dàng hơn; có thể lấy ý kiến của các địa phương và doanh nghiệp thông qua các cuộc Hội thảo.Download Dự thảo góp ý Thông tư quản lý sản phẩm xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản.Góp ý Thông tư quản lý sản phẩm xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản by Tổng cục Thủy sản.
Đăng ký: Bài đăng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đời Sống & Sức Khỏe

Nguồn Tin Cập Nhật

Tags

Shrubby St. John's Wort