Tin tức nông nghiệp

Shopping Around

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Củng cố hệ thống khuyến nông

@ nguontinviet.com


Để từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống khuyến nông, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, vừa qua, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống khuyến nông của tỉnh.
Một buổi tập huấn khuyến nông ở Hà Giang


Theo đó, mục tiêu đến năm 2014 Hà Giang phấn đấu đạt các mục tiêu cơ bản về hệ thống khuyến nông như: Củng cố, kiện toàn hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến cấp huyện đảm bảo đủ về số lượng, đúng chuyên môn và cân đối giữa các chuyên ngành; Rà soát nâng cao trình độ chuyên môn cho toàn hệ thống cán bộ khuyến nông các cấp, đảm bảo cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra;


Hoàn thiện hệ thống quản lý, đảm bảo thống nhất từ tỉnh đến huyện xã và các thôn bản; đổi mới công tác tuyên truyền trong hoạt động khuyến nông; thí điểm một số hoạt động dịch vụ về khuyến nông ở những địa phương có điều kiện, tạo tiền đề đổi mới cơ chế hoạt động khuyến nông từ sự nghiệp sang hình thức dịch vụ;


Tạo phong trào toàn dân làm khuyến nông, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia các hoạt động khuyến nông dưới mọi hình thức để đẩy mạnh công tác xã hội hóa khuyến nông...

Đăng ký: Bài đăng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đời Sống & Sức Khỏe

Nguồn Tin Cập Nhật

Tags

Shrubby St. John's Wort