Tin tức nông nghiệp

Shopping Around

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Tăng tỷ lệ phí bảo hiểm tôm, cá

@ nguontinviet.com


Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1725/QĐ-BTC về sửa đổi, bổ sung quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm tôm, cá ban hành kèm theo Quyết định số 1042 ngày 8/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


Theo đó, tỷ lệ phí bảo hiểm áp dụng cho tất cả các hình thức nuôi thâm canh, bán thâm canh, quảng canh cải tiến và được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên số tiền bảo hiểm. Cụ thể như sau: tỷ lệ phí bảo hiểm tôm là 13,73%; tỷ lệ phí bảo hiểm cá tra là 6,83%. Như vậy, nếu so với những quy định về tỷ lệ phí bảo hiểm tôm, cá trong Quyết định 3035/QĐ-BTC (tính theo từng hình thức nuôi), thì các tỷ lệ mới đều cao hơn.


Cụ thể, trong Quyết định 3025: tỷ lệ phí bảo hiểm tôm nuôi thâm canh là 7,42%; tôm nuôi bán thâm canh là 8,02%; tôm nuôi quảng canh là 9,72%; cá nuôi thâm canh là 3,82%; cá nuôi bán thâm canh là 4,08%; cá nuôi quảng canh là 4,82%.

Đăng ký: Bài đăng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đời Sống & Sức Khỏe

Nguồn Tin Cập Nhật

Tags

Shrubby St. John's Wort