Tin tức nông nghiệp

Shopping Around

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

42,75% HTX khá, giỏi

@ nguontinviet.com


Tỉnh ủy Bình Dương vừa tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.


Bình Dương hiện có 1.352 tổ hợp tác với 27.650 thành viên, trong 10 năm qua có 13 tổ hợp tác hoạt động tốt và chuyển lên thành lập HTX; 111 HTX với 48.408 xã viên, vốn điều lệ 595,45 tỷ đồng, vốn huy động 234,232 tỷ đồng.


Tổng doanh thu của khu vực kinh tế tập thể năm 2012 đạt 1.435 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 23,46%. Đã có 18 HTX cũ chuyển đổi theo luật HTX; 84 HTX giải thể; vận động thành lập mới được 141 HTX. Theo phân loại HTX năm 2012 có 42,75% HTX khá giỏi, 53,75% trung bình và 2,5% yếu kém.

Đăng ký: Bài đăng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đời Sống & Sức Khỏe

Nguồn Tin Cập Nhật

Tags

Shrubby St. John's Wort