Tin tức nông nghiệp

Shopping Around

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Cánh đồng mẫu SX lúa TBR45

@ nguontinviet.com


Vụ HT 2013, Trung tâm KN-KN Phú Yên phối hợp với HTX Hòa An Tây, xã Hòa An (Phú Hòa) xây dựng mô hình cánh đồng mẫu SX lúa chất lượng với quy mô 10 ha.


60 hộ tham gia sử dụng cùng một giống lúa TBR45 (nhà nước hỗ trợ 100% giống, 100% phân đạm Phú Mỹ, 30% các loại phân bón khác, thuốc BVTV...). Nông dân được tiếp cận kỹ thuật tưới “ngập khô xen kẽ” để tiết kiệm nước tưới và sử dụng các loại thuốc BVTV đúng cách, hiệu quả, an toàn cho môi trường và tiện cho công tác thu hoạch bằng cơ giới.


Giống lúa TBR45 được sạ hàng với lượng giống 6 kg/sào và giống lúa đối chứng ML68 sạ vãi 10 kg/sào nên số bông/m2 giống ML68 cao hơn giống TBR45 202 bông/m2. Nhưng TBR45 là giống tốt, đẻ nhánh khỏe, số hạt trên bông cao hơn giống đối chứng 32 hạt; năng suất ruộng mô hình đạt 68,2 tạ/ha cao hơn ruộng đối chứng 3,2 tạ/ha. Hoạch toán chi phí lãi bình quân toàn mô hình so với đối chứng là 2.716.000 đ/ha.

Đăng ký: Bài đăng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đời Sống & Sức Khỏe

Nguồn Tin Cập Nhật

Tags

Shrubby St. John's Wort