Tin tức nông nghiệp

Shopping Around

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

Quảng Nam: Hỗ trợ các hộ có hồ nuôi tôm bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Cửa Đại

@ nguontinviet.com

Ngày 14/1, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất hỗ trợ ngừng sản xuất đối với phần diện tích đất nuôi tôm còn lại (không bị thu hồi đất, nằm ngoài vạch giải phóng mặt bằng) cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi một phần diện tích thửa đất có hồ nuôi tôm để xây dựng cầu Cửa Đại thuộc địa bàn TP Hội An, với mức hỗ trợ: 6.500 đồng/1 m2 (được nhân với hệ số trượt giá theo quy định tại Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh). Thời gian hỗ trợ là 01 vụ sản xuất.

Cụ thể: xã Cẩm Thanh có 11 hộ, với diện tích hỗ trợ là 10.603,7m2 và 8 hộ sử dụng đất công ích do UBND xã quản lý, diện tích hỗ trợ là 28.274m2; xã Cẩm Châu có 6 hộ sử dụng đất công ích do UBND xã quản lý, diện tích hỗ trợ là 44.072m2.


UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Hội An chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Chủ đầu tư dự án, UBND các xã Cẩm Thanh, Cẩm Châu thực hiện hỗ trợ theo đúng đối tượng, đúng quy định, không để xảy ra khiếu nại.


Theo vietlinh.vn (21/1/2014)

Đăng ký: Bài đăng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đời Sống & Sức Khỏe

Nguồn Tin Cập Nhật

Tags

Shrubby St. John's Wort