Tin tức nông nghiệp

Shopping Around

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

IFC thúc đẩy cung cấp tài chính cho khu vực nông nghiệp Việt Nam

Ngày 16/10, Tổ chức tài chính quốc tế (IFC), thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới cho biết đã xây dựng một cuốn cẩm nang phát triển sản phẩm tín dụng nông nghiệp để các tổ chức tài chính ở Việt Nam có thể vận dụng nhằm mở rộng dịch vụ cung cấp tài chính cho các hộ nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm cho cộng đồng.

Đưa ra những yếu tố quan trọng làm nên thành công của một tổ chức tài chính cung cấp tín dụng cho người nông dân, cuốn “Cẩm nang triển khai tín dụng nông nghiệp” sẽ giúp các tổ chức tài chính Việt Nam thiết kế và triển khai những sản phẩm tín dụng mới.
Cụ thể, cuốn cẩm nang chia sẻ việc nắm bắt cơ hội và rủi ro trong tín dụng nông nghiệp, cách thức các tổ chức tài chính có thể quản lý và hạn chế rủi ro thông qua việc điều chỉnh các quy trình nội bộ, thiết kế sản phẩm cho vay phù hợp và xây dựng mối quan hệ hợp tác với các chủ thể trong chuỗi giá trị…
Theo nhận định của IFC, nông nghiệp là nguồn thu nhập chính và sinh kế của gần 70% dân số ở Việt Nam, nhưng khu vực này mới chỉ đóng góp 20% tổng sản phẩm quốc nội. Thêm vào đó, việc tiếp cận tài chính vẫn được xem là một trong những hạn chế, khi mà dư nợ cho vay khu vực nông thôn chỉ chiếm khoảng 10% tổng dư nợ toàn ngành ngân hàng.
Ông Kyle Kelhofer, Giám đốc Quốc gia IFC phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết, nông nghiệp đóng vai trò trọng yếu trong nền kinh tế Việt Nam. Vì thế, IFC đang hỗ trợ thúc đẩy tiếp cận tài chính trong lĩnh vực nông nghiệp, bởi nguồn vốn dài hạn với chi phí sẽ giúp người nông dân và các doanh nghiệp nông nghiệp tăng thu nhập, tạo thêm việc làm và tăng nguồn thu từ xuất khẩu, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế.
Cuốn cẩm nang do IFC thực hiện trong khuôn khổ chương trình phát triển tài chính nông nghiệp và tư vấn sau thu hoạch ở Việt Nam do Ban Ngoại vụ, Thương mại và Phát triển của Chính phủ Canađa (DFAT) tài trợ, nhằm giúp Việt Nam phát triển bền vững khu vực nông thôn.
Dự kiến, thông qua các hoạt động, chương trình sẽ giúp làm tăng thêm thu nhập khoảng 36,6 triệu ​USD cho nông dân tính đến năm 2019. IFC cũng sẽ thực hiện mục tiêu trên thông qua việc hợp tác nâng cao năng lực cho các tổ chức tài chính để giúp họ phát triển dịch vụ cung cấp tài chính cho lĩnh vực nông nghiệp, hướng tới người nông dân và các thành phần trong chuỗi giá trị nông nghiệ
p

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đời Sống & Sức Khỏe

Nguồn Tin Cập Nhật

Tags

Shrubby St. John's Wort